Besluit

Een menopauzebehandeling is geen uniforme behandeling maar wel een therapie,
die individueel wordt aangepast naargelang de
  • Klachten
  • Leeftijd
  • Voorgeschiedenis
  • …. van de patiënt

Dus zeker geen behandeling die je zomaar van je vriendin of zus kan overnemen.

Zeer belangrijk is dus je levenswijze, levenshouding, voeding, activiteit e.d. Dit is praktisch gesproken van evenveel nut als een medicamenteuze therapie. Hierin kan de verpleegkundig menopauzeconsulente u adviezen geven en begeleiden.

Naar medicamenteuze behandeling dient de vorm (gel, pil, plakker) afgewogen te worden individueel. Ook het progestativum is individueel aanpasbaar (pil, gel, spiraal, … ). Hierbij kan de arts u het best adviseren.

Een menopauzebehandeling is dus geen kant klare gestandaardiseerde behandeling en moet dus met de nodige pro’s en contra’s overwogen worden.