Doel van de behandeling

Het doel van de behandeling van de menopauze ligt op veel vlakken.
  • Opheffen / verbeteren van een aantal klachten die gepaard gaan met de menopauze.
  • Verbeteren van de levenskwaliteit (QUALY'S: quality of life /years).
  • Zo mogelijk verlengen van de levenskwantiteit (langer leven in goede gezondheid).
  • Preventie van een aantal ziektebeelden veroorzaakt door of het gevolg van de menopauze.

De risico's van de behandeling moeten continu afgewogen worden ten opzichte van de voordelen van de behandeling.

Evidence Based: dit alles op een wetenschappelijk verantwoorde basis, gesteund door objectieve studies van grote aantallen patiënten en statistisch gefundeerd. Uiteraard ook op basis van de meest recente gegevens.