Studies

Op dit gebied zijn er al jarenlang studies lopende die een vergelijking maken van de vrouwen die hormonen innemen ten opzichte van vrouwen die geen behandeling nemen. Sommige van deze studies werden reeds uitgebreid (maar zijn niet altijd waarheidsgetrouw) in de pers besproken.
De grootste studies in die verband waren:
  1. De WHI studie: 100.000 dames, Amerikaanse studie, prospectief en placebo gecontroleerd. Deze studie werd in 2002 beëindigd en kwam uitgebreid in de pers omdat ze aantoonde dat er een significante stijging was van borstcarcinoom bij oestrogeen gebruikers: we gaan daar later verder op in.
     
  2. De Nurse Health study: aanvankelijk 136.000 verpleegkundigen werden gevolgd en vergeleken op allerlei parameters. Deze studie loopt nog steeds!
     
  3. One million Women study: lopende van 1996 tot 2001.
     
  4. E3N cohort studie: onder leiding van Agnes Fournier. Het betreft een Franse studie over 78.000 vrouwen. Nog steeds lopend van 1995 tot nu... .

Dit zijn zeer grote studies, die zeer zorgvuldig zijn opgesteld en een aantal conclusies kunnen naar voor brengen die statistisch zeer significant zijn.