Organisatie

Persoonlijke begeleiding tijdens het consult staat centraal.


De menopauzeconsultatie

Tijdens het menopauzeconsult kunnen vrouwen hun klachten en symptomen bespreken met een
gespecialiseerde menopauzeverpleegkundige.
Zij bekijkt welke aanpassingen in voeding, beweging, ontspanning en levensstijl de klachten kunnen
verminderen of verdere klachten kunnen voorkomen.
Eveneens geeft zij toelichting over mogelijke behandelingen.
De menopauzeverpleegkundige wordt in haar werk ondersteund door de gynaecoloog. Indien nodig,
kan onmiddellijk een afspraak bij de gynaecoloog gepland worden. Samen wordt ook bekeken of
verdere onderzoeken relevant zijn.


Bespreking van de resultaten
Nadat je bent langs geweest op de afgesproken data, worden de resultaten van jouw onderzoeken
multidisciplinair besproken en gebundeld in een persoonlijk gezondheidsbilan.
De gynaecoloog bespreekt samen met jou je gezondheidsbilan en zal, indien nodig,
een behandeling opstellen.
Jouw huisarts wordt vanzelfsprekend op de hoogte gebracht.


Vervolg-menopauzeconsultatie
In een vervolgconsult bij de menopauzeverpleegkundige, na ongeveer 8 à 12 weken,
is er een terugkoppeling om te zien of de klachten verminderd of verdwenen zijn.
De behandeling kan dan eventueel worden bijgestuurd.
Tevens wordt preventief aandacht besteed aan inzicht in de gezondheidsrisico’s (osteoporose, harten
vaatziekten, diabetes …) die de levenskwaliteit na de menopauze kunnen aantasten.