Gewichtsveranderingen

Traditioneel wordt aangenomen dat de behandelingen voor menopauze een toename van het gewicht veroorzaken.
Dit klopt niet! Het is de menopauze zelf die zorgt voor een toename van het gewicht.
Deels wordt dit verklaard door een verandering in de stofwisseling veroorzaakt door het relatieve overwicht van de mannelijke hormonen.
Daardoor gaat de vetdistributie veranderen (meer abdominaal vet) en is er ook een toename in gewicht.

Sterker: zoals onderstaande grafieken aantonen is er onder een menopauzebehandeling terug een afnamen van het gewicht en van het vetgehalte.